Anna Adolfsson

Mentor i Motala

Anna Adolfsson har en bred erfarenhet från olika befattningar på flera välkända svenska företag. Alla har i någon form inneburit att styra upp och skapa rutiner och processer, samt kommunicera dem för att verksamheten ska hålla fokus på uppsatta mål.

Anna har en examen i turismgeografi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har varit projektledare inom besöksnäringen i Östergötland. Hon har arbetat som administrativ chef, som utredare av interna brott och var med i uppstarten av Coop Sveriges arbete för att systematiskt minska det personalrelaterade svinnet. Som risk controller har Anna dessutom utvecklat strategier för riskhantering och arbetat med krishantering på ledningsnivå i Systembolaget.

Idag är Anna frilansande projektledare och skribent med uppdragsgivare som Tillväxt Motala, näringslivsmagasinet Affärsstaden samt ett flertal kommersiella tidskrifter.

Anna är mentor för utbildningarna modig.communication.

Fler mentorer

Genom utbildningen träffar vi ständigt intressanta föreläsare och inspiratörer, allt från lokala företagare till kända webbgurus, som delar med sig av sina erfarenheter.

/Hasse @ modig.communication'14