Anna Adolfsson

Mentor i Motala

Anna Adolfsson har en bred erfarenhet från olika befattningar på flera välkända svenska företag. Alla har i någon form inneburit att styra upp och skapa rutiner och processer, samt kommunicera dem för att verksamheten ska hålla fokus på uppsatta mål.

Anna har en examen i turismgeografi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har varit projektledare inom besöksnäringen i Östergötland. Hon har arbetat som administrativ chef, som utredare av interna brott och var med i uppstarten av Coop Sveriges arbete för att systematiskt minska det personalrelaterade svinnet. Som risk controller har Anna dessutom utvecklat strategier för riskhantering och arbetat med krishantering på ledningsnivå i Systembolaget.

Idag är Anna frilansande projektledare och skribent med uppdragsgivare som Tillväxt Motala, näringslivsmagasinet Affärsstaden samt ett flertal kommersiella tidskrifter.

Anna är mentor för utbildningarna modig.communication.

Fler mentorer

Det är en intensiv och lärorik utbildning som kräver stort engagemang av dig som person. Undervisningen består till stor del av riktiga case, vilket gör att skoldagarna består av möten, projektplanering, PR, marknadsföring och nätverkande, precis som i arbetslivet. En stor del av utbildningen sker i form av en fallstudie på ett företag där jag analyserar och skapar en digital marknadsstrategi som jag sedan genomför med hjälp av en tilldelad budget. Utbildningen har gett mig kontakter och kunskap om hur det fungerar i arbetslivet som webbkommunikatör.

/Anna @ modig.communication'14